Aj plat kunt proaten, dan moj't neet loaten.....


De Achterhoek is in ons land bij uitstek de streek van het mozaiekland, van het land dat in duizenden stukjes is verdeeld en doorsneden wordt door een dichter paden en wegen net dan waar ook.
Dat maakt de Achterhoek speciaal, met een afwisseling van bos heide bouwland en weide.

In het oosten komen de oudste aardlagen van ons land aan de oppervlakte(Winterswijk).
Verder is het grootste gedeelte van de Achterhoek overspoeld met zand en grind, waarin de ijstijd met zijn gletsjers heuvels opduwde, die later door het water weer werden uitgesleten.

Zo ontstond een golvend land, doorsneden door beken en hier en daar overdekt met moerassen.
Door de natuur verdeeld in hoog en laag, nat en droog, werd de grond door de mens in de loop der eeuwen ontgonnen en verdeeld.
Op de hoogten werden akkers aangelegd, het vee ging naar de beekdalen, en de schapen naar de moerassige heide.
De bouwenken of essen werden opgehoogd, en de heidevelden werden verdeeld in akkerland of kleine bossen.

De versnippering van het grondbezit werd bevorderd door de feodale toestanden in de middeleeuwen, toen er in de Achterhoek maar liefst 110 kleine heersers, elk met hun eigen hoven, leefden in kastelen waarvan er nog vele van bewaard zijn gebleven.

In de Achterhoek is/was overal gemengd bedrijf wat natuurlijk ook het ontstaan van een mozaiek landschap bevordert.
Op veel plekken zijn de akkers en weides nog omgeven met houtwallen, helaas heeft de ruilverkaveling dit wel verminderd.

Door deze zeer afwisselende omgeving is de Achterhoek een van de mooiste gebieden van Nederland om te fietsen.
Ook een uitstapje over de grens waar de ruilverkaveling niet toegeslagen heeft, is zeker de moeite waard.

Hieronder staan nog enige links met veel Achterhoek info.


Achterhoek in 1658.
Marianne's Achterhoek site
Boerderijen in de Achterhoek.
De Gelderlander
Gelderland in ansichten
Achterhoekse pagina
Achterhookse vertelsels
Truus uit Beltrum.