Op dit stukje weg waar je je nu bevindt, hebben zich in vroegere tijden schermutselingen voorgedaan tussen protestanten en katholieken.
In 1678 trokken gereformeerden uit Gendringen gesteund door andere plaatsen naar Anholt, om daar het een en ander aan de katholieke kerk te veranderen!

Gelukkig waren de Anholters optijd gewaarschuwd en ze trokken de naderende meute tegemoet.
Bij de heuvel achter de Pannebacker, ongeveer op de plaats waar nu het jodenkerkhof is kwamen ze elkaar tegen.
Er ontstond een forse klopparij waarbij de Anholters gelukkig voor hun en voor hun kerk aan het langste eind trokken.
Met bebloede koppen moesten de indringers het veld ruimen.

Ter herinnering aan deze gebeurtenis werd op de heuvel een kruisbeeld opgericht.
Deze heuvel had overigens voortijd al de naam Cruseberg.
Tijdens de processie werd bij dit kruis op pinkstermaandag een preek gehouden, waarin vooral die geloofspunten verdedigd werden die door de protestanten juist verworpen werden.

In 1823 stopte men hiermee, het kruis werd overgebracht naar het kerkhof van Anholt.
Tijden veranderden en de protestanten en katholieken respecteerden elkaars geloof en gewoontes.