Het afgelopen jaar is er op verschillende plaatsen gesproken over de directe omgeving van de Kapel. De oude adellijke begraafplaats die achter de Kapel ligt is verwilderd en wordt gebruikt als nood-toiletplaats en de kwaliteit van de omringende bomen vraagt de nodige aandacht.

De vereniging voor het Sinderens Belang heeft e.e.a. onder de aandacht gebracht bij de gemeente Wisch en deze heeft het initiatief genomen om een werkgroep op te richten.
Hierin zijn diverse personen/instanties vertegenwoordigd, te weten Sinderens Belang (H. Tuenter-Jansen), buurtbewoner (M. van Ostaay), gemeente Wisch (P. Kleingeld, J. Gervers, J. Bosman, G.J. Hasperhoven), College van Beheer SOW gemeente (H. Harmsen), oudheidkundige vereniging ADW (H. Hofs, W. Boland, B. Dorrestijn), koster van de Kapel (H. Wisman) en grondeigenaar (H. Gesink).

Sinds april 2002 is deze werkgroep bezig met het opstellen van een plan van aanpak.
Hierbij gaat het o.a. om de volgende activiteiten:

Het vellen van bomen en het verwijderen van beplanting.
Het markeren van de oude grafkelder door het planten van maagdenpalm en het plaatsen van een laag hek.
Het ophogen van de begraafplaats.
Het planten van een beuken haag en het aanleggen van een pad rond de begraafplaats.
Het planten van bodembedekkers, rododendron, hulst, etc.
Het markeren van de grafvlakken links en rechts van de Kapel, bv d.m.v. klimop.
Het dunnen van bomen ten noorden van de Kapel.
Het verplaatsen van de fietsenstalling.
Het opnieuw aanleggen van de parkeerplaats.
Het aanleggen van een picknickplek op de hoek Kapelweg/Kasteelweg.
Het plaatsen van een informatiebord.


  
  Op de foto's hierboven kun je zien dat er zes graven zijn,hiervan was er slechts een van een marmeren steen voorzien, namelijk het graf van Bertha Ruebel.
De foto's zijn in oktober 2002 genomen, mijn laatste bezoekje is van maart 2003, en toen waren er al vele vorderingen gemaakt.
In September was ik weer hier, en het moet gezegd worden dat de vrijwilligers eer van hun werk hebben.
Het ziet er mooi uit, en als volgend voorjaar de nieuwe aanplant goed aanslaat is het een aanwinst voor Sinderen en de gemeente Wisch.


Met dank aan Han Wisman.