Klik op de foto om de gehele krant te zien.

De Graafschapbode meldt:

Van Lievelde voerde ons de auto naar Beltrum en Avest waar eveneens een chaos van puinhoopen en ontwortelde of geknakte boomen te aanschouwen viel.
Bij de eens zoo kapitale hofstede der familie G.J. Papen op "Groot Roerdink" vonden we enkel een berg puin, waarin nog enkele levende koeien, met gebroken ruggen evenwel, het leven rekten.Enkele andere dieren lagen er dood rondom, terwijl de omgeving hier als bezaaid lag met doode kippen.

Hier was de verwoesting volkomen en helaas was hier ook een slachtoffer te betreuren.
Man, vrouw en vier kinderen moesten zwaargewond in het ziekenhuis te Groenlo worden opgenomen, een der zoons met ingedrukte borstkas, een andert met een gebroken been, terwijl een familielid, de pas 2 jaar gehuwde timmerman Papen, wonende op Blik bij Groenlo, jammerlijk den dood vond.

De man was met zijn werkzaamheden gereed, begaf zich naar buiten en werd door den cycloon weggezogen.
Hij werd honderd meter weggesmeten en later dood in het naburige roggeland gevonden.

Nog twee dooden.

De boerderij van de familie Spiekker, kort in de nabijheid, ging eveneens ondersteboven en hier werd de 21-jarige zoon Jan door het puin en bintwerk getroffen en viel dood neer, terwijl iets verder op de "Peppelenbosch" de 45-jarige vader van de landbouwersfamilie B. ten Brinke doodelijk werd gewond.

De moeder en haar drie kinderen, waarbij een zuigeling van tien dagen, werden ernstig gewond in het Heilige Gerardus Majella Stichting te Beltrum opgenomen, alsmede ook een zuster van den man, die licht gewond werd.
Het lijk van den man werd in het lijkenhuisje op de begraafplaats neergelegd.

Voorts werd de landbouwer Boomgaard ernstig aan het achterhoofd gekwetst, dat een breede diepe snijwond vertoonde.

Te Olden Eibergen eenzelfde troostelooze verwoesting.
Op de boerderij van G. Abbink werden de 37-jarige vrouw en een 2-jarig kind vrij ernstig aan het hoofd gewond.
Het huis was totaal uit elkaar geslagen en de inventaris wijd en zijd verspreid.

Een afzichtelijk schouwspel leverden voorts de puinhoopen van de eens zoo flinke boerderij van J. Luggenhorst "op Koerveld" (eigenaar L. Prinsen te Haarlo), alsmede de hofsteden van H. Tjoonk en de Weduwe J.C. Baak te Olden Eibergen.
De familie van laatstgenoemde was naar een bruiloft in de buurt, toen de ramp zich voltrok. De knecht was alleen thuis.
De thuiskomst van het blijde bruiloftsfeest moet voor deze brave menschen wel een bijzonder wreede ontnuchtering hebben opgeleverd.

Hier kun je een paar kranten downloaden.
Indien nodig kun je acrobat reader hier installeren.