De eigenaar van deze houtzaagmolen, -de Holhos Molle-, was G.J. Nahuis wiens beroep timmerman was.
De oorspronkelijke molen werd waarschijnlijk in 1870 gebouwd.
Deze werd door brand verwoest en er werd een nieuwe kleinere beltmolen herbouwd.

In 1897 werd deze molen door G.J. Luttinkholt (Holshos) gekocht.
Het werd toen een korenmolen, het zagen van hout werd met stoommachines gedaan.
In de molen werd voor consumptie gemalen, rogge gerst en haver, maar ook werden er veekoeken gemalen.
Midden twintiger jaren werd de molen gerestaureerd, de stoom zagerij was toen reeds gestopt.

Totaal vernield door de cycloon....


Door de cycloon werd de molen in 1927 dusdanig beschadigd dat de reparatie zich niet meer loonde.
Waarschijnlijk was er ook geen geld voorhanden om in deze korte tijd een tweede restauratie te bekostigen.
De laatste van de (drie) Beltrumse molens was nu ook verdwenen.