Boven aan de foto is de fabriek van ter Weeme nog net te zien.


In 1927 was er in Neede een uitgebreid spooremplacement aanwezig waar vele mensen hun brood verdienden.
In korte tijd werd dit complex verwoest,tientallen gewonden en een dode waren hier te betreuren.
De nabijgelegen landbouwloods stortte geheel in, maar het stationsgebouw zelf kwam er redelijk van af.

Een meisje van 12 jaar werd op de rails gesmakt en overreden door een op drift geraakte wagon.
De loods waar de locomotieven stonden werden vernield,slecht enkele buitenmuren bleven staan.


Lees hier over de "Bello".

Een ijzeren schoorsteen werd 1500 meter verder teruggevonden!

Ook de nabijgelegen textielfabriek van de fa. Gebr.Ter Weeme werd zwaar getroffen.
Ook hier kwam iemand om het leven.
Het zou een half jaar duren voordat de produktie weer goed op gang was.

Kijk even bij Herman Dute voor meer foto's.