Op 3 Juni kwam koningin Wilhelmina naar het getroffen gebied.
De hoftrein kwam in Ruurlo aan en daarna begaf het gezelschap zich onder andere naar Lievelde.
Ze sprak ook met Herman Reiring en dit kwam als volgt in de krant:


Reiring in gesprek met de koningin.


Het was ongeveer vier uur aldus Reiring en omdat er een bui kwam opzetten hebben we de vensters, dat zijn de buitenblinden, dicht gedaan.
Zoodoende heb ik niets van het aankomen van den wervelwind gezien.
Toen het begon te kraken, vluchtte ik naar de deur, greep mijn dochtertje van vier jaar, dat dicht bij de deur stond, en gooide de deur open, maar werd dat zelfde ogenblik weggeslingerd.
Mijn dochtertje dat ik bij den schouder had vast gegrepen werd mij ontrukt.

Vijfentwintig meter van de voordeur verwijderd kwam ik weer overeind en toen de wind weer iets ging liggen kon ik zien dat mijn gehele boerderij vernield was.
Het bloed in mijn gezicht (reiring bekwam enige hoofdwonden) belette me het zicht.

U begrijpt mevrouw dat ik eerst rondkeek naar mijn dochtertje.
Het lag niet ver van me af en het huilde niet eens.
Toen ik echter het kind vastgreep, begon het hard te huilen.

Het wederzien was voor mij een gewaarwording van groot geluk, doch daar tegenover moest ik het aanzien dat alles vlak voor mij aan de grond lag.
Ik hoorde het angstgeschrei van mijne ouders.
Ook mijn kind van vijftien maanden moest onder het puin liggen.

De wonden aan mijn armen en benen heb ik opgelopen tijdens het zoeken naar de oude lui.
U gelooft niet mevrouw wat een mens in zulke ogenblikken doen kan.

Met behulp van toegesnelde buren kon het mij in een half uur tijds gelukken de oude lui en ook mijn kind te redden.
De zware balken, die intact gebleven waren hebben het kind beschermd.

De oude mensen hebben verschillende wonden opgelopen.
Toen ik het kleintje vond, speelde het met een tabaksdoos.
Als het kind in de wieg had gelegen zou het ongetwijfeld verpletterd zijn, want de wieg was totaal vernield.

Als ik in Juli 2004 met deze fietstocht bezig ben, spreek ik nog met Reiring. (toen 15 maanden oud)
De nu 78 jarige Reiring en zijn vrouw vertellen dat een perenboom die na de cycloon weer rechtop gezet kon worden, tot aan 2003 nog lekkere peren heeft voortgebracht.
In dit jaar kwam er in het voorjaar een hevige storm, die nu voorgoed een einde maakte aan deze boom...