Flamingo's van het Zwillbrock
De flamingo's van het Zwillbrocker veen....

 • Waar zijn de flamingo's ?

  In de tijd van maart tot en met juni is deze vraag gemakkelijk te beantwoorden, want de opvallende dieren zijn dan goed te zien, ze zijn overal in het veen op zoek naar voedsel. Voor het begin van de broedtijd zijn ze ook buiten het veen wel te zien. Tijdens het koude gedeelte van het jaar houden de flamingo's zich in het zuidwesten van Nederland op.
 • Chili-Flamingo (Phoenicopterus chilensis)
 • Wat eten de flamingos ?

  Flamingo's voeden zich met kreeftjes, slakken, algen en alles wat er verder maar voor klein spul voorhanden is.
  Met hun snavel zuigen ze het water met de voedingsstoffen op, en vervolgens wordt het water weer verwijderd zodat de voedingsresten achterblijven, die dan doorgeslikt worden.

  Het water van het veen is door de mest van de meeuwen erg voedselrijk geworden, zodat de flamingo's voldoende voedsel kunnen krijgen.Aan de kleine kreeftjes danken de flamingo's hun opvallende kleur, want vooral de kleine kreeften bevatten de kleurstof caroteen die ervoor zorgt dat de veren van de vogel zo mooi rose worden.Van nature zijn de flamingo's wit!
 • Waar komen de flamingos vandaan ?

  Flamingo's komen met in totaal 5 soorten voor in Azie, Afrika, Amerika en ook Europa. Daarbij hebben ze een voorkeur voor warmere streken, in Europa aan de kust van zuid Frankrijk en Spanje.
  Bij de flamingo's in het veen betreft het drie soorten. Naast de zuidamerikaanse chili flamingo's, die de belangrijkste groep vormen, wordt het veen de laatste jaren ook bezocht door een Europese soort en een uit het Caribisch gebied stammende rode flamingosoort.Dit zijn waarschijnlijk uit dierentuinen ontsnapte exemplaren.
 • Rode flamingo (Phoenicopterus ruber ruber)
 • Broeden de flamingo's hier ook?

  Ja, sinds de flamingo's hier zijn, worden er bijna ieder jaar nesten met jongen grootgebracht.Om te zien wat er met de jongen gebeurd worden ze geringd.Het balsen van de vogels begint reeds eind Maart.De kegelvormige nesten van modder die wel 40 cm hoog kunnen zijn, worden door de vogels op het eiland in het meer gemaakt.

  Het legsel van de flamingo bestaat uit slechts een enkel ei dat na een broedtijd van 4 weken uitkomt.Het jong is eerst geheel wit.Het jong wordt met een speciale roodgele substantie gevoed dat eerst in de krop van de ouders is voorverteerd.Deze "melk" is voedzaam en rijk aan eiwitten.Tijdens de broedtijd zijn de vogels erg schuw en gevoelig voor storingen.Bij het minste of geringste verlaten ze hun nest.
 • En hoe gaat het in de winter ?

  Hoewel de flamingo's de voorkeur geven aan tropische omgevingen zijn ze in staat om bij de hier heersende wintertemperatuur te overleven.Een groter probleem dan de kou is de afname van het voedsel in de winter,er zijn dan niet veel kleine waterdieren zoals kreeftjes beschikbaar.Daarom zoeken de vogels dan hun meer aan de zee gelegen winterkwartieren op.Als de winter lang en streng wordt zodat ook hier het water bevriest zal de situatie voor de flamingo kritiek worden.

 • Chili-Flamingo met jongen
 • En de natuurbescherming?

  De flamingo's zijn een verrijking van het landschap en het inlandse vogelbestand.Ze zijn geen concurrenten van andere vogels en brengen ook geen schade toe aan de omgeving of de natuur.Mede dankzij deze vogels komen er jaarlijks duizenden bezoekers naar het veen, waardoor de interesse en belangstelling voor de natuur weer meer toeneemt.Je moet hier gewoon een keer heen, ook als de flamingo's er niet zijn is het Zwillbrocker veen een prachtig stuk natuur.

  Bron: De Zwillbrock site.