In het midden van de dertiger jaren werd hier, in de bocht van de Eefselerweg bij Lievelde, een huis gebouwd.
Deze plek heet "de Esboom", een naam die vermoedelijk te maken heeft met het feit dat hier vroeger op de scheiding van hoog (de es) en laag een landeweer was.
Bij de graafwerkzaamheden ontdekte men een begraafplaats.
Door het Rijksmuseum van Oudheden werd onder leiding van Dr. Bursch een heuvel afgegraven, en er werd een kompleet graf blootgelegd waarin een vrouw begraven was.

  
60 jaar verschil tussen beide foto's......

In totaal waren er ongeveer 25 graven, die uit de Frankische tijd stamden.
Ze zijn vermoedelijk uit de zevende eeuw.
Tussen, en vlakbij de graven, ontdekte men ook nog paalgaten die op nog oudere bewoning wijzen.
Hoewel door het aanleggen van de graven de grondsporen er niet duidelijker van waren geworden, wees de vondst van scherven er toch op dat hier waarschijnlijk een Germaanse nederzetting was voordat er een grafveld werd aangelegd.

Naar aanleiding van deze vondst werd besloten om bij Erve Kots een museum in te richten.

Frankische ketting
In het grafveld waren zowel mannen als vrouwen begraven.
De hier begraven doden hadden meerdere voorwerpen meegekregen in hun graf, zoals potjes, sierraden en wapens.
Ook werden er in een kuil naast een graf twee molenstenen aangetroffen.
Het zou dus kunnen zijn dat één der begravenen een molenaar was.

Een prachtige ketting is nu nog te bewonderen bij Erve Kots.
Op deze ketting staat een teken dat vroeger in de middelste post van de "end deure "werd aangebracht, een soort zandloper lijkt het.
Waarschijnlijk om bescherming te bieden tegen kwade invloeden van buitenaf.

De foto van het graf bij dit artikel is in 1946 genomen, door vandalisme is er in latere jaren schade toegebracht.
De schedel is geheel verdwenen.
Het graf en ook het huis dat er naast staat is eigendom van museum Erve Kots en is te bezichtigen.