De Kreuzkapelle in Hemden.Wanneer in 1674 de vrede getekend wordt tussen de Nederlanden en de bischop van Munster,Christoph Bernard von Galen,worden de veroverde gebieden weer aan Nederland gegeven.

Aan de katholieken wordt het recht ontzegd om in Nederland eigen godsdienstoefeningen te houden.
Daarom laat de bischop dicht bij de grens kapellen bouwen zoals hier in Hemden.

In 1675 werd hier een kapel neergezet door de Jezuitenpater Ernst Ignatius Busch, die pastoor van Aalten en Bredevoort was.
Vele zieken kwamen hier, in de hoop op een wonder.
Rond 1712 wordt deze kapel gerestaureerd en vergroot, ook wordt ongeveer in deze tijd het er nu nog staande kruis geplaatst.


Wat gij hier Siet
is Christi beldenis
en Selver niet
darom an bitt noch hout noch steen
maar op Christie lieden richt het
hert alleen


Dit is dus niet de plaats van de kapel, deze lag iets noordwestelijker, meer bij de boerderij.

In het midden van de achttiende eeuw telt de parochie 27 Duitse, en maar liefst 451 Nederlandse leden.
De kruiskapel verliest haar doel wanneer aan het eind van de achttiende eeuw de katholieken weer in Nederland kerken mogen bouwen.
In 1823 wordt de kapel gesloopt, een deel van het materiaal en inventaris wordt gebruikt voor de nieuwe kerk in Barlo.

Op oudejaarsnacht van 1975/1976 is het kruis omgewaaid.
Het is weer gerestaureerd en terug geplaatst.

Zie ook: de kerk in Zwillbrock.