Hoewel de naam "Drususbrunnen" doet vermoeden dat de put gegraven is door de Romeinse veldheer Drusus, dateert het metselwerk uit de Karolingische tijd (de achtste tot tiende eeuw na Christus).
De Romeinen zullen ongetwijfeld van de strategische ligging gebruik gemaakt hebben, maar de put werd waarschijnlijk gegraven toen graaf Wichman in 963 hier een klooster stichtte ter ere van de heilige Vitus.

Na zijn dood ontstond er een dusdanige ruzie over deze bezittingen, dat zijn dochter Adele er niet voor terugdeinsde om haar eigen zoon Dietrich te vermoorden!
Daarvoor werd ze ter dood veroordeeld, maar op voorspraak van haar andere zoon werd ze begenadigd.
Enige jaren later vermoordde ze graaf Wichman van Vreden, en nu was de maat vol.
Weer kreeg ze vergiffenis, maar haar burcht "Uplade" werd totaal verwoest.
Deze burcht lag waarschijnlijk in Montferland bij Zeddam.

In de loop van de geschiedenis is de abdij diverse keren verwoest en weer opgebouwd.
In 1129 werd de kerk gebouwd en vergroot als driebeukige Romaanse basiliek van 72 meter lengte met tien altaren en drie torens.
Tijdens de tachtigjarige oorlog werd bijna alles weer vernield en pas in 1670 kon er weer opgebouwd worden.
In 1811 kwam er een einde aan het bestaan van het klooster door de inlijving van het koninkrijk Pruisen.

Tijdens het artillerie bombardement van 1945 werd de kerk nog ernstig beschadigd door Canadese troepen.

    

Na de oorlog kwam Elten onder Nederlands bewind.
Voor Elten was dit een voordeel, ook Duitsland bleef dit gebied ondersteunen om Elten aan zich te blijven binden.
Vele toeristen wisten de weg naar deze nieuwe Nederlandse "berg" te vinden.


Verkeerschaos op goede vrijdag.
En dat in 1964....

In 1957 begonnen de onderhandelingen over de teruggave en dit gebeurde op 1 augustus 1963.
Eind Juli reden uit alle delen van Nederland vrachtwagens met boter en andere waren naar Elten, na middernacht werd Elten met alles wat er zich bevond weer Duits.
Slimme zakenlui in Elten konden zo in korte tijd veel geld verdienen met de legale smokkel van boter!
De Eltener Butternacht was een feit.


Bron:J.G.Vos, Achter Rijn en IJssel.