In 1953 werd besloten tot de bouw van een miltair kampement in de gemeente Eibergen ten behoeve van de voorgenomen verplaatsing van twee onderdelen: 931 Afdeling Lichte Luchtdoelartillerie te Steenwijkerwold en een navigatie- en radarstation van de Luchtmacht te Winterswijk dat tevens moest worden uitgebreid.
Dit luchtmacht onderdeel zag met deze verplaatsing een lang gekoesterde wens in vervulling gaan: het realiseren van één centrale opleiding voor de luchtverdedigingstroepen.

Er werd gekozen voor een kamp met een in de nabijheid te vestigen radarstation op een heide- en bosperceel van ongeveer 5,5 hectare.
Het lag (en ligt) op circa 3 km afstand van de dorpskern.
De burgemeester van Eibergen deed de suggestie om er de naam "Holterhoek" aan te verbinden omdat het kamp in het gelijknamige buurtschap was geprojecteerd.
Oplevering was voorzien in de zomer van 1954. Het werd uiteindelijk 21 juli 1955.


En zo zag een Russische satelliet kamp Holterhoek.....


Op het terrein bij de Noachweg staan twee zestig meter hoge masten en antennedraden.
Dit antennepark wordt nu uitgebreid.
Defensie heeft de benodigde gronden inmiddels al in eigendom.
Het wachten is nu op de bestemmingsplanwijziging, die de plaatsing van de nieuwe antennes mogelijk moet maken.
Defensie wil ter compensatie het terrein ‘groen aankleden’ en een kikkerpoel aanleggen.

Zes antennemasten wil het ministerie van Defensie plaatsen op een terrein tussen de Noachweg, de Kranenweg en de Meeldijk.
Drie masten worden liefst 95 meter, de drie andere 75 meter hoog.
Tussen de zes masten worden in een cirkelvorm antennedraden gespannen.

Waren de afluisteractiviteiten en de antennes van Holterhoek vroeger op het Warschaupact gericht, door de nieuwe taakstelling van het leger is andere informatie nodig.
‘Nederlandse militairen nemen nu deel aan vredesoperaties over de hele wereld, zoals in voormalig Joegoslavië en Afghanistan.’

De nieuwe antennes vormen de voelsprieten van het Nederlandse leger.
De Inlichtingendiensten van de Landmacht, Luchtmacht en Marine zijn in 1995 samengevoegd.
De ‘afluisterpost’ van deze gezamenlijke inlichtingendiensten bevindt zich op Kamp Holterhoek bij Eibergen.

Omwonenden noemen het een ‘ijzeren gedrocht’ van 300 meter breed en 95 meter hoog.
Maar volgens Defensie zijn de nieuwe antennes bij Kamp Holterhoek hard nodig om ‘de vijand’ af te luisteren en een herhaling van ‘Srebrenica’ te voorkomen.

Gelukkig voor de buurtbewoners werd er aan het eind van het jaar een andere beslissing genomen.
Lees hier wat er nu gaat gebeuren.

Met dank aan Ben ten Brink
Bron: De Tubantia