De hervormde kapel van Sinderen werd omstreeks 1150 gesticht door de voormalige heren van Sinderen.
Bij de stichting werd ze Antoniuskapel genoemd, gewijd aan Antonius de beschermheilige van varkensziekten.

Deze kapel deed dienst als bidkapel van het kasteel Sinderen.
Dit kasteel werd tegen het eind van de 19e eeuw gesloopt.

De kapel heeft door de eeuwen heen dienst gedaan als kerk voor afwisselend protestanten en katholieken, en tot 1853 ook als school.
Zelfs werd de kapel door meer praktisch ingestelde mensen gebruikt om tabak in te drogen!

Tijdens een hevig onweer werd de kapel in 1660 geheel vernield.
Er werden collectes gehouden en in 1662 werd ze weer opgebouwd.
Boven de ingang zit een gevelsteen waar dit aangegeven is: SVM RAEDIFICATVM 1662.

Vroeger lag het kerkhof rondom de kapel,aan de oostkant tot ver in de huidige weide.
De laatste begrafenis vond in 1861 plaats.
Het graf van Bertha Ruebel is het enigste zichtbaar overgebleven.
Verder zijn er in en om de kapel leden van de adelijke familie van Sinderen begraven.
Tot 1915 was dit adellijk kerkhof bezit van de familie Ruebel.
In dit jaar werd het verkocht aan de kerk van Varsseveld.


In 2002 werd begonnen met het in ere herstellen van de begraafplaats.
Nieuwsgierig naar de vorderingen?


Bron:Kleine historie van de buurtschap Sinderen en de Antonius kapel door D.W. Kobes 1975