De kapel van Weldam bij Diepenheim. De kapel werd in 1900 gebouwd in opdracht van Willem Carel Philip Otto graaf van Aldenburg Bentinck en Waldeck Limpurg, eigenaar van landgoed Weldam en Middachten.

Het ontwerp van de kapel is van de Engelse architect W.J. Weatherley.
Aan de kapel is dan ook duidelijk de Engelse bouwstijl van rond de eeuwwisseling te herkennen, zogenaamde cottagestijl.
De kapel is grotendeels door personeel van het landgoed Weldam gebouwd.

Vanaf april 1894 hield de Evangelisatievereniging Goor haar diensten in de timmerloods, gelegen achter de huidige kapel.
De eigenaar van landgoed Weldam, graaf Bentinck vond dit echter geen geschikte plaats voor evangelisatieverkondiging, vandaar dat hij in 1900 deze kapel liet bouwen, met 150 zitplaatsen.
In 1896 had hij al een kapelletje laten bouwen in de Markelose buurtschap Stokkum (deze werd in 1955 afgebroken).

De kapel te Weldam werd op 3 juni 1900 ingewijd door Ds. P.H. Barbas van Haarlem.
De eerste evangelist was G. Vogel, na zijn pensionering op 31 januari 1930 werd hij opgevolgd door G. Wortman, deze hield zijn afscheidsdienst op 6 februari 1949, in verband met het besluit van de eigenaren van landgoed Weldam om de kapel te sluiten.
De oorzaken voor de sluiting van de kapel waren de teruglopende belangstelling en omdat de lasten die een particuliere evangelisatie met zich meebrengen, moeilijk meer voor de eigenaren waren op te brengen.

Begraafplaats bij de kapel van Weldam. Vanaf 1950 werd de kapel in de zomermaanden gebruikt door de Nederlands Hervormde kerk van Goor voor het houden van diensten.
De kapel wordt ook regelmatig gebruikt voor het inzegenen van huwelijken.
Vanaf december 1979 houdt de Anglicaanse kerk er haar diensten voor de Anglicaanse (Engels sprekende) gemeenschap in oost Nederland.
De kapel door een Engelse architect ontworpen, ademt voor velen uit deze gemeenschap toch een stukje sfeer "van thuis".

Bron:Info St.Mary's Chapel, Weldam.