De Slangenburg te Doetinchem

Kasteel De Slangenburg bij Doetinchem heeft als geheel het uiterlijk, zoals we dat van een echt kasteel mogen verwachten.
Het kasteel dateert grotendeels uit de vijftiende eeuw, maar de Slangenburg werd in de zeventiende eeuw sterk verbouwd.
Het hoofdgebouw is gebouwd in een U-vorm, die waarschijnlijk al in de achttiende eeuw zo is ontstaan.

Het geheel is omgracht, enige jaren geleden zag ik dat er geschaatst werd, dit had een hoog Anton Pieck gehalte!
De Slingebeek loopt door het landgoed.
Het kan zijn dat de Slangenburg aan deze beek haar naam ontleend heeft.

Tijdens de tachtigjarige oorlog werd het kasteel zwaar beschadigd door staatse troepen.
Het werd weer opgeknapt en later zelfs uitgebreid tot de huidige toestand.
Er werden lanen aangelegd en ook aan het interieur werd veel zorg besteed, meerdere kunstenaars hebben muur- en plafondschilderingen aangebracht.

De Slangenburg te Doetinchem Omdat het kasteel na de Tweede Wereldoorlog in Duits bezit was, werd het verbeurd verklaard en kwam het kasteel in handen van de Nederlandse Staat.
Het landgoed is nu in beheer bij Staatsbosbeheer.
In de afgelopen jaren heeft Staatsbosbeheer er erg veel aan gedaan om het landgoed Slangenburg op te waarderen door, in het algemeen op kleine schaal, verbeteringen aan te brengen.

Zo werd het asfalt van het lanenstelsel vervangen door klinkers; er werden zitbanken geplaatst en bloembakken, kortom er werd een atmosfeer geschapen die wandelingen op het gebied rond het kasteel de Slangenburg, dat grotendeels vrij toegankelijk is, voor het publiek tot een genoegen te maken.
Het kasteel wordt nu gebruikt als gastenverblijf voor gasten van de Abdij, die voor een korte periode rust en stilte zoeken.

Lees hier meer.