Eens waren er een enige turfstekers onderweg naar Oldenkotte en praatten onder elkaar over wat er allemaal komen zou in 't Rekkense Veld, want Kieke Berend, de boerenziener van Haaksbergen had honderd jaar geleden gezien, dat er grote gebouwen stonden en wagens zonder paarden daar met grote snelheid heen zouden rijden.
Dit gesprek herinnerde men zich nog toen daar in 1914 de Rekkense gestichten werden gebouwd.

Toen hij Eibergen eens in de verte zag liggen, zei hij: Aan de andere kant van de schephorst zie ik een groot gebouw met veel glazen, waarschijnlijk een klooster.
In 1834 is daar een fabriek, een snelweverij opgericht.

Eens zag Kieke Berend een vurig monster door het Zieuwent razen.
Hij voorzag daarmee de stoomtrein die later door het eenzame veld zou rijden.

Kieke Berend heette eigenlijk Berend Laarveld.
Hij leefde rond de eeuwwisseling van de achttiende en de negentiende eeuw en was boerenknecht op het hof te Langeloo.
Hij werd als ziener zeer gewaardeerd, rijke burgers van Oldenzaal ontboden hem bij hun thuis en betaalden goed voor zijn voorspellingen.

In 1815 vond de rechtbank van Almelo hem nog gevaarlijk genoeg om hem op te sluiten.
Hij had namelijk voorspeld dat de Fransen weer terug zouden komen en daarbij ook dag en uur vermeld.
Bij de gewone man viel deze voorspelling beter in de aarde dan bij de machthebbers, want in Twente was men niet zo gelukkig met het nieuwe bewind.

In Mei 1815 schreef een Oldenzaler naar de krant:

Zoo verhaalde mij zekere freule, gisterenavond, dat voor eenigen tijd, personen welke H. Geb. niet kenden, riepen "Vive lÉmpereur"etc. terwijl men zeer dikwijls hoort:

Oranje onder, Napoleon komt weerom,
De Prins die is niet bon,

zijnde een verdraaiing van een vaderlandsch volkslied.
Zelfs worden vele, anders welgezinden, afgeschrikt van het dragen van Oranje, om uitjouwingen van het ligtzinnig gemeen te ontgaan.
Zoo dat ik verzekerd ben, dat van de 5000 zielen in de Gemeente, geene tien zijn die Oranje dragen.
Welk een invloed, Vriend! moet derhalven, onder zoodanig kwalijk gezind en daarbij dom en bijgeloovig volk, de voorspelling van Kieke Berend hebben!


Bron: Overijsselsche Courant