Het Klooster onleent zijn naam aan het feit dat er reeds in de vijftiende eeuw hier een klooster gesticht werd.
De naam was "Domus B. Mariae in Nazareth".
De plek van dit klooster was, waar nu de boerderij staat, dichtbij de splitsing naar Barlo.

De grond hiervoor werd geschonken door Derk van Lintelo, onder de voorwaarde dat hij er ook mocht wonen, en zo gebeurde.
Later kwam het klooster onder invloed van het klooster "Bethlehem" te Doetinchem.
In 1522 werden er nog vele verbeteringen aangebracht, maar in 1597 kwam het einde voor dit klooster.

In dit jaar naderde het leger van prins Maurits uit Groenlo om Bredevoort op de Spanjaarden te veroveren.
De bewoners van het klooster besloten dat het beter was om te vluchten, en dat dit een goed besluit was bleek enige dagen later.
Door rondtrekkende soldaten werd het klooster geheel vernield.
Gedeeltes van de muur bleven nog enige tijd overeind staan, maar door de tijd en door mensenhanden verdween dit ook.

Begin vorige eeuw werd er bij graafwerkzaamheden nog een kruisbeeld en een schedel gevonden.
Wat overbleef is de legende dat er nog ergens een schat verborgen is.
Het verhaal zegt dat de vluchtende kloosterlingen de schat begraven hebben onder de derde hulststruik achter de schaapskooi.
Helaas weet niemand waar deze schaapskooi gestaan heeft, dus dat is een probleem.
Eenmaal zal de schat weer opgedolven worden, dit zal aangegeven worden door hemelse tekenen.
Er zal een vreemd licht in de nacht zijn, tot er een zwarte haan zal kraaien.

Het kan ook zijn dat de schat al gevonden is, want er schijnt een boer geweest te zijn die erg geheimzinnig met een mandje uit de bosjes kwam , en die later een grote boerderij kocht waarvan niemand snapte waarvan hij het deed!

Het vreemde licht in de nacht was te zien in de nacht van de 13e op de 14e september 1943, toen er een nachtregenboog te zien was.
Omdat er in die nacht veel bommenwerpers in de lucht waren, waren er nog veel mensen die niet sliepen en die dit zeldzame gebeuren hebben gezien.
Of de zwarte haan gekraaid heeft is niet bekend.


Bron:J.G.Vos, Achter Rijn en IJssel.