Door het aanbrengen van houten damwanden wil men de verdroging van dit hoogveengebied tegen gaan.
Dit karwei werd onlangs afgesloten.
Onder andere met behulp van helicopters werd maar liefst 4,5 kilometer damwand aangebracht.


Veengrond ontstaat wanneer de afbraak van plantenmateriaal langzamer gaat dan het er bij komt.
Veengrond is niet verteerd plantenmateriaal.
In een natte omgeving gaat het verteren langzaam,waardoor er een grote kans is dat er veen ontstaat.


In Winterswijk en omgeving was vroeger veel hoogveen en heide, maar nu is het niet meer nat genoeg om veen te kunnen vormen.
Door deze ingreep wordt het water beter vastgehouden zodat de veenvorming weer op gang kan komen.


Het veen werd rond Winterswijk uitsluitend op kleine schaal, in zogeheten "daglonersputjes", stukken van enkele vierkante meters afgegraven.
In 1916 is een ontginningsmaatschappij begonnen met machinale veenafgraving, maar vanwege gebrek aan geld en middelen werd daar twee jaar later al een punt achter gezet.
Turfsteken op kleine schaal gebeurde nog tot ongeveer 1960.

Met het plaatsen van de wanden werd begonnen in 2000.
Eerst werd hiervoor eikenhout gebruikt, maar later werd er overgestapt op speciaal behandeld grenen.
De verwachting is dat over 25 tot 40 jaar het hoogveen zich dusdanig heeft hersteld dat de wanden niet meer nodig zijn.


Bron: De Gelderlander 2 mei 2003