ENSCHEDE, 14-11-00 - Na jarenlange stilte ontbrandt opnieuw de discussie over opslag van kernafval in zoutkoepels. Aanleiding is het eindrapport van de Commissie Onderzoek Radioactief Afval (CORA), die na uitvoerige studies deze maand een advies aan het kabinet uitbrengt.

In 1987 veroorzaakten voorstellen van de Commissie OPLA (Opberging te Land) grote opschudding in Twente en de Achterhoek. De commissie noemde een groot aantal zoutkoepels, waaronder bij Winterswijk/Groenlo, Haaksbergen en Weerselo in potentie geschikt om het afval van Nederlandse kerncentrales op te slaan.

Ook in Drenthe, Groningen en Friesland liepen de gemoederen hoog op, waarbij gemeenten, provinciebesturen en actiegroepen de plannen unaniem afwezen. Mede door het grote verzet besloot toenmalig milieu-minister Hans Alders de plannen voor onder meer proefboringen stop te zetten. Het afval van de centrales in Dodewaard (inmiddels gesloten) en Borssele (te sluiten in 2003) wordt nu bovengronds opgeslagen in Borssele. Daartoe werd een vergunning verstrekt voor maximaal 100 jaar.

De Tweede Kamer en het toenmalige kabinet besloten echter het speuren naar een definitieve opslagplaats niet geheel stop te zetten. Uitgangspunt was dat de nu veroorzaakte afvalproblemen niet mogen worden afgewenteld op toekomstige generaties. Wel werd als voorwaarde voor een ondergrondse eindopslagplaats vastgelegd dat het afval "terugneembaar" moet zijn en dat het dus niet in zoutschachten mag worden gedumpt.

Naar verwachting doet de Commissie Onderzoek Radioactief Afval (CORA) aan het kabinet geen aanbevelingen over concrete lokaties. Wel zullen de technische mogelijkheden worden aangegeven om in Nederland te komen tot een ondergrondse opslagplaats, die gezien de aard van het afval alleen in zoutlagen of dikke kleiafzettingen kan liggen. Deze geologische formaties zijn vrijwel uitsluitend aanwezig in Gelderland, Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland. Het hart van de CORA-voorzitter Hageman gaat uit naar een opslag in zoutkoepels onder de bodem van de Noordzee.

Bron:Ravage