Markelink, nog steeds mooi, maar kijk op de foto's onderaan hoe het beter kan.

Hier op deze plek was vroeger het openlucht theater Markelink van Barlo.
Op het oplopende land was een gedeelte afgeschermd met coniferen waar het publiek beschut kon zitten.
Het toneel was aan de andere kant van het zandpad waar nu het bankje staat.


Door de oranje vereniging werd dit theater onder andere gebruikt om de jaarlijkse toneelstukken voor het oranje feest op te voeren.Diverse toneelstukken werden hier gebracht, waarvan "ho't er hear ging"bij mij persoonlijk de grootste indruk achter liet.


Nadat bij een brand het bijbehorende gebouwtje met inventaris verloren ging, werd het theater bijna niet meer gebruikt.
In het begin van de zeventiger jaren hebben wij er nog enige keren openluchtfeesten gehouden, en ook is er toen nog een openluchtkerkdienst geweest.
Voor toneelstukken werd het toen al geruime tijd niet meer gebruikt.


Bij Markelinks Jan achter 't huus hen.....

De onderstaande foto's bij dit verhaal zijn gemaakt in 1976, aan de begroeiing is goed te zien dat het openluchttheater al lang niet meer onderhouden werd.
Voor trouwfoto's was het wel een perfecte lokatie.
Op de linker foto is het souffleursputje nog te zien.
Op de beide andere foto,s zien we de gemetselde paaltjes waarop de planken gelegd werden die als zitplaats dienden.
Op de rechter foto is nog een stukje van de weg te zien die de acteurs van het publiek scheidde.
Dit is eigenlijk het enige originele wat er van openluchttheater Markelink overgebleven is.


Veel inwoners van Barlo en omgeving zullen nog wel eens met weemoed terugdenken aan de warme augustusavonden die ze hier(pinda's etend) doorgebracht hebben.
Ik weet niet precies wanneer het openluchttheater geheel verdwenen is, maar ik schat dat dit aan het begin van de negentiger jaren gebeurd is.

Een complete restauratie zou mooi zijn!
Kijk bij voorbeeld maar eens wat ze in Sinderen met vrijwilligers gedaan hebben.    

Met dank aan Diny en Jan voor de foto,s