Meeuwen van het Zwillbrock
 • De lucht vol met meeuwen.

  Het hele jaar door zijn er kleine groepen meeuwen te zien in het Zwillbrocker veen.De meeste kokmeeuwen zijn er echter in het voorjaar.Begin april overnachten er dan ongeveer 15.000 meeuwen in het veen.Deze gegevens zijn uit 2001.De lucht is vol met meeuwen en het kabaal is oorverdovend.In de loop van april neemt hun aantal weer af omdat veel vogels hier alleen rusten en ergens anders gaan nestelen.De balts begint al al in het midden van maart,dit alles is vanuit de schuilhutten bij het meer goed te zien.

 • Wanneer is de broedtijd ?

  Ieder paar bouwt zijn eigen nest dat tegen indringers en andere meeuwen beschermd wordt.Na een broedperiode van 22-24 dagen komen de jongen uit het ei.Het is nu begin mei, maar tot eind juni zijn er jonge meeuwen te zien.Zodra de jongen kunnen vliegen neemt het aantal meeuwen in de loop van juli snel af.De meeste vogels zoeken reeds in augustus hun winterverblijf op zodat het dan erg rustig wordt in het veen.Maar ook in de winter zijn er meeuwen te zien, dit zijn dan meestal meeuwen die op doorreis vanuit het noorden het meer als slaap- en rustplaats gebruiken.
 • Bewoners van het binnenland ?

  Vroeger kwamen kokmeeuwen hoofdzakelijk voor aan binnenwateren en aan de Oostzeekust.Pas in de dertiger jaren van de vorige eeuw begon een explosieve uitbreiding van het gebied waarbij ook de Noordzeekust als leefgebied erbij kwam.De vogels broeden in grote kolonies, die vaak uit duizenden broedparen bestaan.Deze kolonies vind je in de buurt van grote waters, moerassen, veengebieden, maar ook op zandbanken.Het liefst worden de nesten op een kleine verhoging gemaakt, bij voorbeeld op bosjes biezen of riet.

 • Meeuwen zijn echte alleseters

  Kokmeeuwen zijn echte alleseters.Van nature uit eten ze wormen, slakken, insecten, maar ook kadavers.Dankzij de mens hebben ze ook andere voedselbronnen aangeboord.Denk maar eens aan de wolken meeuwen die achter een ploegende tractor vliegen, op zoek naar regenwormen of larven.Vroeger zag je ze ook met honderden bij de vuilstortplaatsen.
 • De eerste broedresultaten...

  ...in het Zwillbrocker veen waren er in 1932.Eerst waren er slechts 4 paren, maar in 1954 was dat aantal al gegroeid naar 2.000 paar.Het grootste aantal meeuwen werd in 1987 geteld, maar liefst 6.000 paar meeuwen broedden toen in het veen!

  Bron: De Zwillbrock site.