Op de Needse berg. De Needse berg is waarschijnlijk ontstaan in de voorlaatste ijstijd, toen de ijsmassa het zand opstuwde.
De berg is bijna 35 meter hoog en net als in Montferland gaat het hier op een korte afstand snel naar boven.

Al in de eerste helft van de negentiende eeuw werd er in de berg zand en klei gewonnen.
Net zoals in Winterswijk en Groenlo werd dit voor de fabricage van stenen en dakpannen gebruikt.
Diepe gaten werden gegraven die de Needse berg nu een bijzonder aanzien geven.
Door de arbeiders werd dit eerst met de hand gedaan door trapsgewijze richels te maken, om op deze manier het materiaal uit de diepe kuilen te krijgen.

Veel later pas, rond 1930, werd dit machinaal gedaan.
Tijdens de exploitatie van de groeves werden diverse fossielen, slakken en zeedieren gevonden.
De gaten in de berg zijn nu allemaal dicht begroeid en de natuur heeft zijn gang kunnen gaan.
Niet alleen voor fietsers, maar ook voor wandelaars is het een prachtig gebied.