Wanneer je in Steenderen de begraafplaats opkomt is het graf van Jan Frederik Oltmans niet te missen.
Een grote obelisk rechts van het pad geeft de plaats aan waar deze schrijver begraven ligt.

Loevestein.
Schaapherder. Voordat deze in 1806 geboren schrijver hierheen verhuisde woonde hij in Amsterdam.
Onder het pseudoniem J. van den Hage schreef hij twee historische romans, Het slot Loevestein en De schaapherder.
Ook schreef hij Het huis van het zeewijf.

Zijn grote voorbeeld was sir Walter Scott, die bijvoorbeeld Ivanhoe schreef.
Dit boek heb ik in mijn jeugd ook meerdere keren uitgelezen.
In zijn romans vinden de hoofrolspelers vaak de heldendood, zoals Jan van Schaffelaar in "De schaapherder".

Hij werkte op het kantoor van zijn vader in Amsterdam, daarna was hij redacteur van een literair tijdschrift, genaamd "De Gids".
Onder invloed van zijn toenmalige hoofdredacteur schreef hij toen nog artikelen die echter niet zijn stijl waren.

Later verhuisde hij naar Steenderen, over zijn woonplaats heeft hij echter nooit geschreven.
Hij was een bescheiden mens die in het achterhoekse Steenderen zijn eigen gang kon gaan.
Op 29 januari 1854 stierf hij nadat hij al langere tijd ziek was geweest.

Hij verzocht zijn vrienden om de manuscripten van een derde roman waarmee hij bezig was, te vernietigen.
Dit schijnen ze niet gedaan te hebben, dus misschien duikt er ooit een derde roman op van Oltmans.

Hij wordt begraven in Steenderen en als zijn grafsteen in 1895 stuk gevroren is word er aktie ondernomen om het graf te herstellen.
In 1896 wordt de obelisk geplaatst.
Verder eert Steenderen de schrijver met een bronzen gedenkplaat en de J.F. Oltmanstraat.