De fietstocht die op 15 en 16 April 1988 werd gehouden, had ten doel om de aandacht te vestigen op- en als protest tegen- de overheidsplannen om in de Achterhoek zoutmijnen aan te leggen die als afvalopslagplaats voor radio-aktief en chemisch afval moesten gaan dienen.
Deze plannen lagen er al langere tijd, in 1979 werden er in het noorden van het land al 5 plaatsen hiervoor aangewezen.

Na veel verzet werd in 1982 hiervan afgezien.
In 1988 was er een lijst met 34 mogelijke opslagplaatsen in noord en oost Nederland, waaronder 6 in de Achterhoek en een in Haaksbergen.
De kans dat er een gemeente bij zou zitten die wel mee wilde werken was dus veel groter dan in 1979 toen er slechts 5 waren aangewezen.
Lichtenvoorde bij voorbeeld wees de opslag niet bij voorbaat af.

varenblad De tocht voerde langs alle gemeentes die in aanmerking kwamen voor de dump en ging ook naar Vreden in Duitsland omdat de Duitse regering met dezelfde plannen rondliep.
In alle gemeentes werden petities overhandigd aan de gemeenteraadsfracties waarin hun verzocht werd een duidelijk standpunt in te nemen tegen de zoutkoepelplannen.

Deze fietstocht gaat door de plaatsen die toen ook aangedaan werden, maar niet over dezelfde wegen.
In tegenstelling tot de tocht in 1988, toen het de bedoeling was om veel publiciteit te trekken, gaat deze route meestal binnendoor.
We komen met deze fietstocht langs zes punten waar in de vorige eeuw proefboringen gedaan werden, namelijk Woold, Kotten, Ratum, Beltrum, Ruurlo en Lievelde.

Van de boortoren aan de Ruiterweg heb ik helaas geen foto kunnen achterhalen, ik hou me aanbevolen.