Het jaar 1672 staat bekend als het rampjaar in de Nederlandse geschiedenis.
Op zee werd er oorlog gevoerd met Frankrijk en vooral met Engeland en hier in de Achterhoek was men vooral beducht voor "Bommen Berend", de bisschop van Munster.

In dat jaar kwam er een Franse troepenmacht die al snel plaatsen als Emmerich, Rees en Wezel bezette.
De Franse aanvoerder Condé was van plan om de IJssel over te steken en dan via de Veluwe met een leger van 40.000 man het westen van Nederland aan te vallen om Amsterdam te bezetten.
Toen hij echter vernam dat deze rivier door Willem III zelf verdedigd werd veranderde hij van mening.
Het Franse leger besloot om de Rijn over te steken tussen Elten en Lobith.
De Rijn had toen een andere loop dan nu.

Aan de kant van Lobith was de Staatse verdediging in de handen van veldmaarschalk Würtz.
Door verraad van een boer uit de omgeving kwamen de Fransen te weten waar een doorwaadbare plaats was.
Door onderzoek wisten de Fransen dat de kanonnen die aan de overkant stonden wel hun soldaten aan deze zijde konden raken, maar dat de kogels over de in het water staande soldaten vlogen.
Men besloot hier de overtocht te maken.

Op 12 juni 1672 is Lodewijk XIV zelf in het kampement aangekomen, in allerijl worden de kanonnen klaargezet en er wordt een verhoging aangelegd zodat de Franse koning alles goed kan zien.
Het Staatse leger ontgaat de drukte in het Franse kamp natuurlijk niet en heeft zich voorbereid op de komende slag.

Onder leiding van de graaf van Guiche storten de Fransen zich in het water om een snelle oversteek te forceren.
Omdat ze te ver uit elkaar blijven, worden velen door de stroom meegesleurd en er onstaat paniek.
Het Staate leger kan er zijn musketten ongestoord op leeg schieten en tientallen Fransen komen om bij deze eerste aanval.

Lodewijk XIV bij Lobith. Dan vallen de Fransen met meer soldaten en kompakter aan, aan de andere zijde worden ze opgewacht door Würtz en er onstaat een gevecht in de rivier.
De Staatsen moeten terugtrekken voor de Franse overmacht, ook al omdat hun geschut de Fransen in het water niet bereiken kan, terwijl de Fransen wel hun vijanden treffen.
Het Franse leger trekt dan zonder gevaar in boten over de Rijn, niet alleen soldaten maar ook veel Franse adel die de avond ervoor al menige drank genuttigd had op de komende overwinning.

Würtz terkt zich met zijn ruiters terug om bij de verdediging van Nijmegen te helpen, maar het voetvolk dat voornamelijk uit Friezen bestaat geeft zich over aan de Fransen.
De Franse bevelhebber Guiche wil geen verder bloedvergieten en stemt toe in overgave.
Ze leggen hun wapens neer.

Dan komen uit de achterhoede van de Fransen de adel naar voren gestormd om ook wat te laten zien.
Dit ziet er zo bedreigend uit dat de leider van de Friezen verhaal wil halen om te weten wat er aan de hand is.
Hij wordt zondermeer doodgeschoten door de brooddronken Fransen.

De Friezen denken dat ze verraden zijn en grijpen onmiddelijk hun wapens terug waarmee ze van korte afstand in de dicht opeengepakte Fransen schieten.
De Franse bevelhebber Condé die te goeder trouw is stort zich in de massa om hen te bewegen de wapens neer te leggen, maar er is niemand meer die naar hem luistert.
Een van de staatse aanvoerders, ene Ossenbroek, ziet hem en wil hem voor zijn vermeende verraad doden.
Dit lukt niet maar hij wordt wel ernstig gewond.

Dan geeft Condé het bevel tot een algemene aanval op de Friezen en er onstaat een verbeten gevecht met vele doden.
Wanneer het afgelopen is zijn er slechts 120 Staatsen in leven die in gevangenschap naar Emmerich gaan.
De Fransen hadden de slag gewonnen maar de prijs was hoog, een groot gedeelte van de Franse adel vond hier de dood.
Het herstel van Condé duurde twee maanden en mede daardoor kon het Franse leger een geplende verrassingsaanval op Amsterdam niet uitvoeren.
De Staatse verliezen bij Lobith waren niet voor niets geweest.