In vroegere tijden waren de zogenaamde schadden belangrijk voor de mensen.
Schadden zijn plaggen en zoden van heide en veen.
Deze werden gedroogd en in de winter gebruikt voor verwarming, samen met het moeilijker verkrijgbare hout.
Het was toen, denk ik, net zo belangrijk als nu ons aardgas en olie.

Geen wonder dat er zo nu en dan onenigheden ontstonden over de exploitatie van de veen- en heidevelden.
Met name tussen Langelo en Rekken was dit het geval.
Al in 1611 staat er iets op papier over het Twistveld.

Ene Geert uit Rekken wordt door de goedsheren der Marke Langelo gemaand geen heet of plaggen meer te maaien of hij zal beboet worden.
Maar het blijft een twistpunt, ook al omdat het onduidelijk is wat nu eigenlijk van wie is, de marke grenzen en de provincie- en landgrenzen lopen door elkaar heen.
In 1656 wordt er een conferentie gehouden om deze problemen op te lossen, maar de problemen verdwijnen niet.
Beide partijen nemen paarden, wagens en koeien van elkaar in beslag om deze vervolgens in het openbaar te verkopen.

De boel escaleerde en diverse conferenties om deze problemen op te lossen mislukten.
Op zondag 5 juli 1772 hadden drie inwoners van Lochuizen schadden geladen en waren op de terugweg naar huis.
Onderweg werden ze aangehouden door 12 Rekkenaren die gewapend waren met snaphanen, bajonetten en stokken.
Ze wilden de drie met de wagen naar Rekken brengen.

Intussen was een "gantschen troep Haxbergers" erbij gekomen en er ontstond een komplete veldslag.
Ook vrouwen lieten zich hierbij niet onbetuigd!
De dokter moest erbij komen om de gewonden weer op te lappen!
De schadden werden naar Rekken gebracht en daar in de herberg De Prins publiekelijk verkocht.

Vijf dagen later gaan er maar liefst 70 inwoners van Rekken bewapend naar het Twistveld.
De door de boeren uit Langelo gestoken schadden worden op 14 wagens geladen en naar Rekken gebracht.

De Haaksbergers wenden zich tot de Staten van Overijssel om hun recht te krijgen.
Na veel geschrijf en vele conferenties komt men eindelijk tot een vergelijk.
De Haaksbergse Marken betalen 750 gulden aan de Marke van Rekken, waarvoor deze dan afstand doet van al zijn rechten op het Twistveld.
Op de provinciegrens worden stenen palen geplaatst met de wapens van Gelre en Overijssel.
Met het verdrag van 1775 was het voorbij met de ruzies in het veen.

Bron: Uit kroniek en volksmond van de Gelderse achterhoek.
H. Odink 1976