Rond 1825 besloot Koning Willem I tot de aanleg van een kanaal dat Apeldoorn met de IJssel bij Hattem zou verbinden.
In de jaren 1859-1866 verlengde men het tot dan toe doodlopende kanaal van Apeldoorn naar de IJssel bij Dieren om ook doorgaande scheepvaart mogelijk te maken.

Om het grote hoogteverschil van 7 tot 10 meter tussen kanaal en rivier te overbruggen, metselde men in 1865 een getrapte sluis met drie schutskolken op een rij.
Voor Nederland was deze drietrapssluis een uniek waterbouwkundig werk.

In de jaren vijftig ’50 van de vorige eeuw nam de scheepvaart in het kanaal tussen Apeldoorn en Dieren toe.
De oude sluis was te klein en werd in 1957 vervangen door de sluis zoals je die nu nog kunt zien.
In 1972 werd het kanaal gesloten voor scheepvaart.
Er zijn nu bij de sluis waterfietsen en kano’s te huur.