Het Spieker van Vierakker is al meer dan 500 jaar oud.
Het werd gebruikt voor de opslag van graan, maar er zijn ook vuurplaatsen gevonden zodat men kan veronderstellen dat het Spieker ook bewoond was.
Er gaan verhalen dat het het ook een jachtslot kan zijn geweest, maar anderen bestrijden dit weer.

Het terrein waarop het Spieker gebouwd is behoorde tot het goed Wissink, dat reeds in de veertiende eeuw vermeld werd.
In de negentiende eeuw wordt Steven Smeenk de eigenaar van het Spieker, door huwlijk wordt Derk Willem Borgman later de nieuwe eigenaar.
Het Spieker is nu nog steeds bezit van deze familie.

Het Spieker in vroegere tijden. Het Spieker werd op maaiveldhoogte gebouwd, er werd een gracht omheen gegraven en het zand werd tegen de muur geworpen, zodat er een soort kelder ontstond.
De muren van dit onderste gedeelte zijn van kloostermoppen gemaakt en hebben een dikte van maar liefst 110 centimeter!
Bovengronds worden de muren dunner.
De duivegaten boven in het huis worden nu bewoond door uilen.

Verbouwing van het Spieker. Rond 1960 was het Spieker aan grondige renovatie toe.
De vader van de huidige eigenaar en de burgemeester van Warnsveld zetten zich hier erg voor in en er werden bronnen aangeboord die het mogelijk maakten het pand volledig op te knappen.
Het resultaat mag er zijn!