Het Suideras te Vierakker

In het begin van de jaren negentig van de negentiende eeuw werd een nieuw huis Suideras gebouwd, iets oostelijker van haar voorganger. Het werd een gebouw in een prachtige neo-renaissancestijl. Het oude huis was dermate ondeugdelijk geworden, dat afbraak de enige mogelijkheid was. Het nieuwe, huidige huis mag gezien worden. Achter het nieuwe huis Suideras liggen nog een aantal oudere bijgebouwen.

Het huis Suideras heeft in de loop der tijden veel variaties op de huidige naam gekend, zo werd het Zuderas, Zuyrhuis of Soerhuis genoemd. In 1736 werd het omschreven als 'Soerhuys van outs genaamd Suderaes'.

Het eerste huis dateert waarschijnlijk uit het begin van de veertiende eeuw, toen een Henrick van Suderoes als eigenaar werd genoemd. Of er een middeleeuws versterkt huis geweest is, is niet bekend. De eigenaren van het Suideras schijnen het geen van allen financieel gemakkelijk gehad te hebben. De ene familie volgde de andere op, waaronder de geslachten Van Suderaes, van Goltstein, Boshoff, Swaefken, van Eck en van Heeckeren. Van deze laatste familie gaat het huis over naar de familie Van der Heyden, van welke familie het huis vererfde op de familie Ruys de Beerenbrouck.

Het huis kende vele illustere bewoners. Een ervan is August Robbert van Heeckeren. Hij probeerde in de Franse tijd in Winterswijk een soort tegenrevolutie te ontketenen tegen de vrijheidsstrijders, die ook hier een ommezwaai wilden bewerkstelligen onder invloed van de Franse revolutie. Van Heeckeren was een ouderwetse Oranjeklant, die geen veranderingen wenste in het bestaande bewind. Het kostte een van zijn medestandsters, freule Judith van Dorth, die op het nu niet meer bestaande huis Harreveld bij Lichtenvoorde woonde, het leven. Zij werd gefusilleerd en dat werd het einde van de laatste opleving van de Orangisten. Ook in de Achterhoek werden vrijheid, gelijkheid en broederschap algemeen ingevoerd. Pas in 1805 kon van Heeckeren terugkeren op het Suideras. In 1811 werd Van Heeckeren nog benoemd tot vrederechter in het kanton Warnsveld, dat ook de plaats Gorssel omvatte, maar nog in hetzelfde jaar overleed hij.

Het Suideras te Vierakker Na het overlijden van Van Heeckeren kocht de familie Van der Heyden, die onder meer heet kasteel de Doornenburg bewoonde, het Suideras. Een van de dochters trouwde met Jonkheer Charles Joseph Maria Ruijs de Beerenbrouck, die afkomstig was uit Roermond. Deze Ruijs de Beerenbrouck werd onder meer voorzitter van de Tweede Kamer, Commissaris van de Koningin in de provincie Limburg en later Minister President. Hij was ook nog Minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw, Minister van Staat en Kamerheer in buitengewone dienst van Koningin Wilhelmina en bekleedde daarnaast nog vele andere functies.

Hij kwam met zijn gezin veelvuldig naar het Huis Suideras, waar de moeder van zijn vrouw woonde. Hier kwam de grote staatsman tot rust en ontving hij privé vele gasten. Hij overleed plotseling in 1936 en werd in Vierakker ten grave gedragen. Het hele dorp stond op zijn kop; er zijn waarschijnlijk nooit eerder zo veel prominente persoonlijkheden in het dorp bijeen geweest.

Het huis Suideras ligt in een prachtig park met hoog opgaande bomen, rechts van de weg van Vierakker naar Wichmond. Het landgoed ligt nog juist op het gebied van de oude buurschap Vierakker tegen de grens van Wichmond aan. Het huis ligt net voor de kerk van Vierakker, die aan de andere kant van de weg staat. Suideras wordt particulier bewoond en is daarom niet te bezichtigen, maar het huis is van de weg af, over de vijver heen, goed te zien.