Het huis en goed Tongerlo dat aan de weg tegenwoordige G.J. Doorninkweg lag werd voor het eerst genoemd in 1399.
Het is dan belasting verschuldigd aan de heren van Steinfurt.
Van 1421 tot 1485 is Tongerlo bezit van het geslacht Diepenbrock.

Honderd jaar later is de familie de Rode eigenaar, deze waren familie van de van Heeckerens.
Bernt de Rode liet de van oorsprong eenvoudige woning uitbreiden tot een aanzienlijk huis.
Er gebeurt nogal wat in die tijd, in 1576 schrijft men:
...dat Bernt de Rode door het krijghsvolk van Tongerloe verdreven, het huijs geplondert ende gansch gedestrueert sij...
Het huis ligt dan een tijd lang verlaten.

Na zijn dood in 1590 neemt zijn zoon Johan het huis over, in 1606 wordt deze richter te Borculo.
Wanneer zijn kleinzoon Herman Johan de Rode de eigenaar is, maakt deze zoveel schulden, dat hij genoodzaakt is het huis te verkopen aan één van zijn schuldeisers, Gerrit Heckink.
Dit is in juli 1677.
Na Heckink's dood verkoopt zijn weduwe Tongerlo aan de burgemeester van Zutphen, Arnolt Wentholt.
Door vererving en onderlinge verkoop zijn in 1785 zijn kleinzonen Arnhold Bernard en Johan Bernard de eigenaren.

Tongerlo in de achttiende eeuw.
...het huis Tongerlo met desselfs hoven, visserijen, plantagiën, vloglanden, bossen en weijdens, voorts de goederen daaronder gehorende, namentlijk het erve Groot en Klein Pillen, het erve Nijeboer, de katersteden Klaverbos en Hoitink...

Wanneer Arnhold Bernard alleeneigenaar is en overlijdt, trouwt zijn weduwe met Isaac van de Meer de Walcheren, richter en landschrijver van Lichtenvoorde.
Zijn zoon Johan verkoopt dan in 1831 het goed Tongerlo aan van Basten Batenburg, dokter en burgemeester van Lichtenvoorde.
Deze familie heeft er nooit gewoond, maar verhuurde het goed aan de zusters Clarissen uit Düsseldorf.
In 1895 is de staat van onderhoud dusdanig slecht, dat Tongerlo wordt gesloopt.
In 1907 is er een openbare verkoop, het huis Tongerlo wordt in gedeeltes aan verschillende mensen verkocht.

Op een kadasterkaart uit 1830 staat Tongerlo afgebeeld met een gracht.
In 1972 werden de eerste opgravingen gedaan, er werden scherven, glaswerk en pijpekopjes gevonden.
Een wijnfles en een waterkruik konden weer gerestaureerd worden.
Begin negentiger jaren wordt er weer gegraven, uit deze opgravingen kon men de conclusie trekken dat Tongerlo reeds in de twaalfde eeuw bewoond was.

De laatste foto van Tongerlo. Wat rest is nog een onduidelijke foto waarop een mooi huis te zien is met een lange oprijlaan.
En natuurlijk meerdere straten in Lichtenvoorde die de namen van de bewoners van Tongerlo in ere houden.
Bron:De Lichte voorde.