Het ging niet altijd goed met het tramverkeer, soms waren er zware ongevallen.
In 1933 meldt de krant:

In de Dijkstraat heeft zich dinsdagavond te ruim 7 uur een drama afgespeeld waarvan de gevolgen verschrikkelijk waren.
Toen de tram van Bocholt door de Dijkstraat reed en op de kromming dicht bij de brug was, reed op de fiets de 30 jarige G.H.Weikamp den Dijk in naar zijn woning bij het station.
Juist op het oogenblik dat hij tegen de tram was, wilde hij uitwijken voor een paar meisjes en kwam daardoor in aanraking met de tram, waarvan de laatste wagen hem overlangs over het lichaam reed.
De ongelukkige was terstond een lijk.
Het hoofd was deerlijk verminkt, zoodat de hersenen op de straat lagen met een stuk van een voet, wat maar gewoonweg bij elkaar genomen en onder de brug in de beek werd geworpen, waar het toch later weer werd weggehaald om met het lijk te worden begraven.
W. was gehuwd en vader van een kind.
Hij maakte zich vaak schuldig aan misbruik van sterken drank, waardoor misschien ook dit ongeluk heeft plaats gehad.