Al aan het eind van de negentiende eeuw werden er door de minister van Verkeer en Waterstaat plannen gemaakt voor het aanleggen van twee kanalen die Twente met de boven Rijn en de IJssel zouden verbinden.
In 1891 was dit plan al klaar.

Erg veel schot in de zaak is er niet, er verschijnen diverse plannen om nieuwe kanalen aan te leggen, of om bestaande waterwegen aan te passen.Men kan er nog niet uitkomen welk plan het beste is.

Er wordt besloten een Staatscommissie in te stellen om een keus te kunnen maken uit de vele plannen en voorstellen die er waren.
Deze uit 11 man bestaande commissie komt onder voorzitterschap van de Inspecteur-Generaal van den Rijkswaterstaat, de heer ir. C.A. Jolles.

De commissie ging aan het werk om uit te zoeken welk tracÚ het meest geschikt was uit economisch en technisch oogpunt.
In het voorjaar van 1917 was dit rapport klaar.
Het was een uitgebreid rapport waarin werd beschreven hoe het aan te leggen kanaal voor Twente van grote betekenis zou zijn.
De eindconclusie was dan ook, dat er een kanaal naar de boven Rijn moest worden aangelegd.

Een jaar later wordt er door de minister van waterstaat, ir. C. Lely, een wetsontwerp ingediend voor de aanleg van het nieuwe kanaal.
Op 4 november 1919 wordt het tracÚ bij de wet vastgelegd.

Het schiet allemaal niets op, in 1924 meldt de commissie dat:"dat de wording van het lang beraamde Twenthe-Rijnkanaal niet vorderde", want ook nu, na 7 jaar, was er nog geen uitzicht op een begin van de aanleg van het kanaal.

Pas in 1928 besliste de regering dat er wat gedaan moest worden.
Men besloot Twente te verbinden met de IJssel in plaats van met de Rijn.
In 1930 werd er begonnen met dit karwei, ten noorden van Zutphen werd de eerste spade in de grond gezet.
Intussen had de economische crisis zijn intrede gedaan, duizenden werklozen werden hier te werk gesteld.

Het werk loopt nu eindelijk goed door, in 1934 wordt Goor bereikt,in 1935 is de haven in Hengelo klaar en weer een jaar later is men in Enschede.
De allerlaatste keer dat er wat gedaan wordt, is in 1953, als de aansluiting met het Overijssels kanaal klaar is.

Meer dan 60 jaar was men er mee bezig geweest.