Het Walfort te Aalten

Al aan het begin van de vijftiende is er sprake van een huis, dat dan nog Waldenvoort heet.
Het is dan al een lange tijd een boerderij en het eigendom van Derk van Lintelo.
Deze familie is al voor 1400 bekend en had in de Achterhoek nog meer bezittingen.

Het huis het Walfort blijft lang in het bezit van deze familie van Lintelo, maar komt rond 1650 in handen van een geslacht Van Coeverden.

Midden achttiende komt het huis door huwelijk in de familie Van Pallandt.
Een lid van deze familie, Adolf Werner Carel Willem van Pallandt, erfde, behalve het Walfort, ook het kasteel Keppel en het landgoed De Ehze bij Almen.
De familie Van Palland bezit het huis geruime tijd, maar in 1958 wordt de gemeente Aalten de eigenares van het Walfort.
In 2003 heeft de gemeente Aalten het beheer overgedaan aan de stichting het Geldersch Landschap.

De bekende beeldhouwster Charlotte van Pallandt is ook uit deze familie van Pallandt.
Zij vervaardigde het imponerende levensgrote beeld van Koningin Wilhelmina, dat in de tuin van het Huis Nijenhuis bij Heino staat, en een portretkop van koningin Juliana in het Provinciehuis te Arnhem.

Veel is er nu niet over van het originele Walfort, wel is het gebouw nog steeds T-vormig, maar het mist een verdieping, die het nog wel had in 1743, toen Jan de Beijer, een bekende landschapstekenaar, het huis Walfort tekende.
Wellicht zijn de kelders met tongewelven nog de enige werkelijke resten uit de vijftiende eeuw.Het Walfort staat dicht bij de Boven Slinge, die van Bredevoort naar Aalten en vandaar verder westwaarts stroomt.
De naam het Walfort bevat het oude woord 'voorde', dat zou kunnen slaan op een doorwaadbare plaats in de Slinge.
Er wordt beweerd dat er nog een onderaardse gang naar Bredevoort loopt,maar echte bewijzen zijn hiervoor niet geleverd.