Westerflier bij Diepenheim. Het huis zoals het er nu staat is al bijna 300 jaar oud.
In het begin van de achttiende eeuw is het eigendom van de houthandelaren van der Sluis uit Haaksbergen.
Boven de deur, net onder de klok zie je het jaartal 1729 staan en hun familiewapen.
De Schipbeek is belangrijk voor deze handelaren, het water was een gemakkelijk vervoermiddel voor hun houthandel.

Later kwam het huis in handen van de familie Schimmelpenninck en deze familie is nog steeds eigenaar.
In de oorlog werd het huis door de Duitsers gevorderd, naderhand was er nog een internaat in gevestigd.
Momenteel wordt het gewoon particulier bewoond.

Maar Westerflier was al veel eerder bekend, al in het begin van de elfde eeuw wordt er een vermelding over gemaakt in een brief aan de bisschop van Utrecht.
De eigenaren van het kasteel mochten tol heffen over de weg, zoals dat toendertijd voor vele wegen normaal was.
De tol bij Westerflier. Deze tolheffing heeft het lang volgehouden, pas in 1948 werd de tol afgeschaft.
Het hek en het bord met de tolheffing staan er nu nog wel, de prijzen zijn niet erg hoog, maar je kunt er nu gratis doorfietsen.
In het laatste jaar werd er slechts tien gulden geind.