Op 30 juli 1887 werd herdacht dat Herman Mattelier 500 jaar geleden het gasthuis stichtte.
Er waren twee documenten gedateerd op 2 en 16 Augustus 1387 waarin de oprichting van het gasthuis beschreven werd.
De raad besloot de Nieuwe Lievelderstraat om te dopen in "Mattelierstraat".


De matelierstraat in vervlogen tijden....

Herman Mattelier die pastoor in Groenlo was, schonk in augustus 1387 twee huizen aan het stadsbestuur om te dienen als gasthuis, want...wij zien en horen kommer en jammer van arme lieden, die bezocht worden door roof en brand en zien allerhande ongevallen die de menselijke natuur treffen in armoede en ziekte.

Er werd een gasthuis- en provisoriefonds opgericht.
De gelden hiervoor kwamen uit legaten, aalmoezen en schenkingen.

Het andere gasthuis was bedoeld voor mensen met besmettelijke ziekten.
Het werd het pesthuis of leprozenhuis genoemd.
Het was op een eilandje gelegen.
Door deze patienten zoveel mogelijk te isoleren hoopte men verdere verspreiding te voorkomen.

In 1724 werden beide gasthuizen in het openbaar verkocht.
Burgemeester Veldinck werd de nieuwe eigenaar van het grote gasthuis voor 270 gulden, het pestgasthuis ging voor 90 gulden naar broeder Schalen.
Men beloofde wel een nieuw gasthuis als dit nodig zou zijn, dit gebeurde echter pas in 1875!

bron: Ach lieve tijd.